Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formuláru nám viete zaslať spätnú väzbu alebo opýtať na čokoľvek čo Vás zaujíma.

Dajte najavo svoj nesúhlas s tým čo robíme alebo naopak napíšte pochvalu ak sa Vám niečo páči.

V prípade ak chcete odpoveď, napíšte svoj mail. Ak nie, správa bude anonymná.

Súhlasím so správou a spracovaním mojich osobných údajov v spoločnosti X-WOD s.r.o. Sídlo: Fučíkova 8, 903 01 Senec, IČO: 47984911. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov našej spoločnosti v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.