Charitatívna udalosť UNION

Charitatívna udalosť UNION

Charitatívna udalosť UNION vznikla už v CrossFit-e Senec 2017 s myšlienkou finančnej pomoci fyzicky znevýhodneným deťom. Vo Falcone 1 sme sa rozhodli túto myšlienku podporiť a rozšíriť aj do Bratislavy.

Zmyslom celej udalosti je pomôcť deťom, posilniť CrossFit komutinu v podobe spoločného cvičenia a stráviť čas s ľudmi, ktorým nie je pomáhanie ostatným cudzie. UNION organizujeme každoročne na konci mesiaca máj alebo začiatkom júna. Už tradične si spolu odtrénujeme hero WOD Murph. Vyzbierané finančné prostriedky odovzdávame deťom, ktoré ich potrebujú pre svoju liečbu. Tieto deti si vyberáme počas roka. V prípade, že viete o niekom, komu by finančná pomoc pomohla, prosím, kontaktujte nás na info@falcon1crossfit.sk.

Pretože: "CVIČÍME PRE TÝCH, KTORÍ NEMÔŽU"