Skúšobný týždeň

Skúšobný týždeň vo Falcon 1 Crossfit

Skúšobný týždeň je určený pre tých, ktorí nemajú skúsenosti s fyzickou aktivitou, ale aj pre tých, ktorí dlhodobo športujú a chcú si tréningy u nás vyskúšať. Výhodou je, že si môžete vyskúšať viacero rôznych tréningov počas viacerých dní, a to úplne zadarmo.

Tréningy budú každému prispôsobené v závislosti od jeho fyzickej úrovne a zdravotného stavu, takže sa nemusíte báť, že by ste ich nezvládli alebo sa, naopak, nudili.

Vyberte si termín, kedy vám začne bežať skúšobný týždeň a do poznámky nám pokojne napíšte aj ďalšie informácie o vašich skúsenostiach s pohybom alebo nejakom prípadnom zdravotnom obmedzení.

Termín začatia skúšobného týždňa vám potvrdíme a vytvoríme vám (zatiaľ dočasné) členstvo v aplikácii Wodify, cez ktorú sa následne môžete prihlasovať aj na tréningy. Všetky informácie, ako postupovať, vám prídu e-mailom, avšak keby vám čokoľvek nebolo jasné, neváhajte sa na nás obrátiť.

Tešíme sa na vás.

skúšobný týždeň

Registračný formulár

Súhlasím so správou a spracovaním mojich osobných údajov v spoločnosti X-WOD s.r.o. Sídlo: Fučíkova 8, 903 01 Senec, IČO: 47984911. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov našej spoločnosti v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.