SKÚŠOBNÉ TRÉNINGY VO FALCON 1 CROSSFIT

Skúšobný tréning je určený pre tých, ktorí nemajú skúsenosti s fyzickou aktivitou, ale aj pre tých, ktorí dlhodobo športujú a chcú si tréning u nás vyskúšať.

Tréning bude každému prispôsobený v závislosti od fyzickej úrovne a zdravotného stavu.

Vyberte si dátum a program (CrossFit, Burn & Basics, Ladies power…), na ktorý by ste chceli prísť. Do poznámky nám napíšte čas. Ak budete chcieť, dopíšte aj info o zdravotnom obmedzení alebo vašich skúsenostiach s pohybom.

Termín Vám potvrdíme a budeme sa tešiť na Vašu návštevu.

REGISTRÁCIA

Termín Vám dodatočne potvrdíme aj v závislosti rozloženia nášho rozvrhu a upresníme čas
Súhlasím so správou a spracovaním mojich osobných údajov v spoločnosti X-WOD s.r.o. Sídlo: Fučíkova 8, 903 01 Senec, IČO: 47984911. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov našej spoločnosti v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

trial training