ADRESA

+421 917 317 906 
Email: info@falcon1crossfit.sk
Adresa : Prievozská 34, Bratislava

Obchodné meno: X-WOD s.r.o.
Sídlo: Fučíkova 8, 903 01 Senec
IČO: 47984911

NAPÍŠTE NÁM

Súhlasím so správou a spracovaním mojich osobných údajov v spoločnosti X-WOD s.r.o. Sídlo: Fučíkova 8, 903 01 Senec, IČO: 47984911. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov našej spoločnosti v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.