Charitatívna udalosť UNION

Charitatívna udalosť UNION vznikla už v CrossFite Senec  2017 s myšlienkou finančnej pomoci fyzicky znevýhodneným deťom. Vo Falcone 1 sme sa rozhodli túto myšlienku podporiť a rozšíriť aj do Bratislavy.

Zmyslom celej udalosti je pomocť deťom, posilniť CrossFit komutinu v podobe spoločného cvičenia a stráviť čas s ľudmi, ktorým nie je pomáhanie ostatným cudzie.

UNION organizujeme každnoročne posledný májový víkend. Už tradične si spolu odtrénujeme hero WOD Murph.

Vyzbierané finančné prostriedky tento rok odovzdáme neziskovej organizácii Deťom s rakovinou.

Vítaní sú všetci, ktorí sa chcú prísť pozrieť a podporiť super atmosféru vo Falcon 1 CrossFit, ale aj tí, ktorí chcú cvičiť.

 

Pretože: ,,CVIČÍME PRE TÝCH, KTORÍ NEMÔŽU’’

Štartovné pre cvičiacich je min. 20€

Pre ostatných je príspevok len dobrovoľný, ale v mene detí budeme vďační za každé vyzbierané €.

Budeme sa tešiť na Vašu návštevu

kedy: 28.5.2022 o 10:00

kde: Falcon 1 CrossFit