Úvod do CrossFitu – úroveň 1

Neviete, či vás CrossFit bude baviť a zaplatiť 100 € za kurz môže byť zbytočné?
Chodiť na kurzy niekoľko týždňov je zdĺhavé…

Nečakajte na termíny, u nás to vybavíte za 3 hodiny

ÚROVEŇ 1

1. hodina

  • získate teoretické poznatky
  • dozviete sa, prečo je CrossFit pri správnom nastavení vhodný pre každého
  • pomôžeme vám nastaviť taký tréningový plán, ktorý zapadne do vášho denného harmonogramu

2. hodina

  • vysvetlíme, ukážeme a naučíme sa vykonávať základné cvičenia správnou technikou, ktorú budete potrebovať na ďalších tréningoch alebo ich môžete vykonávať aj doma
  • konkrétne sa naučíme drep, mŕtvy ťah a tlak v stoji
  • a tiež kľuk, zhyb/príťah a správnu techniku veslovania

3. hodina

  • vyskúšate si vzorovú hodinu CrossFit-u , aby ste sa presvedčili, že každý si vie zvoliť intenzitu cvičenia podľa svojich možností

Ak sa vám to, čo sa naučíte a zažijete, bude páčiť, budeme mať pripravený workshop ‘’Úvod do CrossFitu – úroveň 2’’, v ktorom vám priblížime napríklad vzpieranie, vzpory (dipy), vznosy a podelíme sa s vami o teoretické poznatky stravovania.

Cena: 30 €

Registrácia na workshop Úvod do CrossFitu – úroveň 1
Súhlasím so správou a spracovaním mojich osobných údajov v spoločnosti X-WOD s.r.o. Sídlo: Fučíkova 8, 903 01 Senec, IČO: 47984911. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov našej spoločnosti v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je udelený na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.